Kompetencer

KOMPETENCER

 

Jeg har hele mit arbejdsliv bevæget mig i grænselandet mellem sprog og kommunikation.

 

Jeg har arbejdet som marketingkoordinator, som tekstforfatter, som korrekturlæser og nu som underviser i dansk som andetsprog.

Som sprog- og læringskonsulent tilbyder jeg:

 

 

 • Sparring på undervisningsforløb og undervisningsmateriale til udlændinge, der lærer dansk
 • Bred teoretisk og praktisk viden om tilrettelæggelse af undervisning
 • Viden om de mange forskellige målgrupper, der lærer dansk
 • Udarbejdelse af undervisningsmateriale tilpasset målgruppens niveau, forudsætninger og behov
 • Bred teoretisk viden og praktisk erfaring med andetsprogspædagogik og andetsprogstilegnelse

Underviser i dansk som andetsprog

 

Jeg har siden 2009 været ansat som underviser i dansk på et af landets største sprogcentre - Københavns Sprogcenter. Vi har omkring 3000 voksne kursister fra over 100 forskellige lande.

 

Mit job er at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb svarende til kursistgruppernes behov. Jeg underviser på mange forskellige niveauer og har at gøre med såvel kursister med indlæringsvanskeligheder som kursister, der har dansk på akademisk niveau som slutmål (effective operational proficiency).

 

Mit arbejde som underviser har givet mig dels en stærk relationskompetence, dels en didaktisk, pædagogisk og sprogfaglig kompetence.

Dansklærer for kvoteflygtninge

 

Jeg blev i 2015 ansat af Udlændingestyrelsen som dansklærer på førafrejsekurser, der afholdes i de lande, Danmark modtager kvoteflygtninge fra.

 

Jeg er ansat som del af et lærerteam, der udgør det første møde med det danske sprog og den danske kultur for flygtninge, der gennem UNHCR og Udlændingestyrelsen er blevet tilbudt genbosættelse i Danmark.

 

I 2015 var jeg i Beirut, Libanon, hvor vi over to uger havde ca. 250 flygtninge, såvel børn som voksne, gennem et undervisningsprogram.

Erhvervserfaring

 • Marketingkoordinator, Danmarks Radio - 2006-2008
 • Tekstforfatter og redigerende journalist, Avizion - 2002-2005
 • Korrekturlæser, Ekstra Bladet - 2001-2009

 

Freelance

 • Tekstforfatter på kataloger og brochurer for forlagene Alinea og Alfabeta
 • Korrekturlæser på Politikens Forlag, Ekstra Bladets Forlag, Forlaget Benjamin,

DR Multimedie samt særudgivelser i Politikens Hus

 • Undervisningsmateriale til smartboards for forlaget Synope

 

Uddannelse

 • Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog, Københavns Universitet, 2012
 • Cand.comm. i dansk og kommunikation, Roskilde Universitet, 2009
 • Speciale i international handel og markedsføring, Niels Brock, 2003-2004
 • Bachelor i dansk og socialvidenskab, Roskilde Universitet, 2000-2001
 • Matematisk student, Marie Kruses Skole, Farum, 1997

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

DITTE DRÆBY

 

Sprog- og læringskonsulent

Kontakt

Ditte Dræby

Absalonsgade 1, 2. sal

1658 København V

ditte.draeby@gmail.com

+45 21 83 38 77